V médiách

  • DAWINCI - Nový automatizovaný multimediálny knižnično-informačný systém (Knižnica, 03/2001)
  • Najlepšou verejnou knižnicou v Európe je Regionálna knižnica v Karvinej (Knižnica, 1/2000)
  • Automatizovaný knihovnický systém DAWINCI - systém knihoven informační epochy (Ikaros, 8/2000)